Perbandingan Kudeta Mugabe di Zimbabwe dan Sukarno dalam G30S

oleh:

Perbandingan upaya pemakzulan Presiden Robert Mugabe di Zimbabwe dan pencopotan Presiden Sukarno dalam G30S, persamaannya adalah keterlibatan militer.


Selengkapnya