Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

oleh:

Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.

Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.