Indonesia Bukan Juara Cuti. Siapa Libur Paling Banyak?

oleh:

CUTI kerja menjadi hak pekerja. Di Indonesia, soal cuti dari pekerjaan diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Menurut UU, ada tujuh jenis cuti yang berlaku, yakni cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil, cuti besar, cuti penting, cuti bersama, dan cuti berbayar.

Khusus cuti tahunan, UU mengatur total jumlah hari yang boleh dipakai adalah 12 hari dalam setahun. Bagaimana di negara lain?


Selengkapnya